Robotické pracoviská

Robotické pracoviská

Návrh, simulácie a realizácie robotických pracovísk. Priemyselné robotické ramená najznámejších značiek, s ktorými pracujeme, už dlhé roky patria medzi štandardné prvky automatizácie a ich využitie je možné v takmer všetkých procesoch. Robotické pracoviská je možné integrovať aj do už existujúcich výrobných liniek a procesov. Priemyselné roboty využívame na:

  • paletizáciu
  • stohovanie a manipuláciu s ťažkými výrobkami
  • obsluhovanie obrábacích strojov
  • montážne operácie
  • mazanie, povrchovú úpravu
  • meranie a testovanie
Robotické pracoviská