Profil spoločnosti

 

Naša spoločnosť má dlhoročnú prax v oblasti aizácie výrobno-technologických procesov. Jej najsilnejším pilierom je skúsený tím odborníkov a to najmä strojných a elektro konštruktérov vykonávajúcich návrh a konštrukciu technologických celkov, tím montážnikov špecializujúcich sa na finálnu montáž a skupina programátorov a aizačných špecialistov zabezpečujúca sw vybavenie technológií. Najväčší dôraz v spoločnosti kladieme na inžinierské činnosti, a to návrh technologických postupov, konštrukčné riešenia, programátorské práce súvisiace s riadiacimi systémami, dotykovými obrazovkami, priemyselnými kamerovými systémami, značiacimi zariadeniami zabezpečujúcich traceability, modernými pohonmi a robotikou, kolaboratívnou robotikou a autonómnymi systémami až po SCADA. Spolupracujeme a integrujeme mnoho priemyselných značiek, ako je Omron, Siemens, ABB, Kuka, Fanuc, SMC, Festo a ďalšie. V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na presnosť, precíznosť a dodržiavanie systému manažmentu kvality podloženým certifikáciou ISO 9001:2015.

Hlavným cieľom spoločnosti ELSYS PRO, s.r.o. je budovať dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi a pomáhať im efektívne a spoľahlivo zabezpečovať ich výrobné požiadavky, v spolupráci so sesterskou spoločnosťou ELSYS s.r.o. , ktorá je oficiálnym dodávateľom komponentov priemyselnej aiácie Omron na Slovensku.

Certifikáty