Stránky OMRON


Automatizačna riadiaca
jednotka stroja

Jednotky pre riadenie
pohybu

Fotoelektrické senzory

Spínacie a signalizačné
zariadenia

Regulátory teploty

Elektromechanické
relé

Vzialené I/O

Servosystémy

Indukčné senzory

Bezpečnostné koncové
spínače

Napájacie zdroje

Polovodičové relé

Programovatelné terminály
(HMI)

Frekvenčné meniče

Rotačné n-kódery

Bezpečnostné dverové
spínače

Časovače

Low Voltage Switch Gear
Nízkonapäťové spínacie
zariadenia

Software

Roboty

Meriace senzory

Bezpečnostné senzory

Počítadlá

Monitorovacie prvky

Systémy pre kontrolu
a identifikáciu

Bezpečnostné riadiace
systémy

Programovateľné relé

Koncové spínače

Vláknove senzory
a zosiľovače

Programovatelné bezpečnostné
systémy

Digitálne zobrazovače

Tlačítkové spínače

Identifikačné systémy

Bezpečnostné ovládacie
prvky

Fotovoltalické invertory