Profil spoločnosti

Naša spoločnosť je vedená dvoma spoločníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti automatizácie výrobno-technologických procesov.

Jej najsilnejším pilierom je skúsený tím odborníkov a to najmä strojných a elektro konštruktérov vykonávajúcich návrh a konštrukciu technologických celkov, tím montážnikov špecializujúcich sa na finálnu montáž a skupina programátorov a automatizačných špecialistov zabezpečujúca sw vybavenie technológií.  Najväčší dôraz v spoločnosti kladieme na inžinierské činnosti, a to návrh technologických postupov, konštrukčné riešenia, programátorské práce súvisiace s riadiacimi systémami, dotykovými obrazovkami, priemyselnými kamerovými systémami, značiacimi zariadeniami zabezpečujúcich traceability, modernými pohonmi a robotikou, kolaboratívnou robotikou a autonómnymi systémami až po SCADA.

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na presnosť, precíznosť a dodržiavanie systému manažmentu kvality podloženým certifikáciou ISO 9001:2015.

Hlavným cieľom spoločnosti ELSYS PRO, s.r.o. je budovať dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi a pomáhať im efektívne a spoľahlivo zabezpečovať ich výrobné požiadavky.

Hlavným zameraním spoločnosti sú:
-montážne linky
-jednoúčelové technológie(montážne, meracie, finálna kontrola)
-autonómne systémy a robotizované pracoviská
-robotizované pracoviská ako súčasť liniek a jednoúčelových technológií