Aplikácie

  • montážne a výrobné technológie
  • automatizované a robotizované pracoviská
  • testovacie stanice – end kontroly
  • autonómna a inteligentná preprava AIV
  • kolaboratívne pracoviská